Privacy policy

Laatst gewijzigd: 29 februari 2024

Inhoud

Bij EssilorLuxottica verbinden wij ons ertoe om de Persoonsgegevens van onze klanten te beschermen. Het nakomen van deze verbintenis is essentieel voor ons succes en onze reputatie, en uiteindelijk voor ons vermogen om onze missie te vervullen: mensen helpen om meer te zien, meer te zijn en ten volle te leven.

 1. INLEIDING
  1.1 Wie zijn wij?
  1.2 Wat is het doel van deze Privacyverklaring?          
  1.3 Waar gaat deze Privacyverklaring over? Belangrijkste definities
 2. WAARUIT WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
 3. WELKE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ OVER U VERWERKEN?
  3.1 Categorieën Persoonsgegevens
  3.2 Verwerking van gevoelige gegevens        
 4. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?            
 5. HOE VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?      
  5.1 Welke modaliteiten gebruiken wij om uw persoonsgegevens te verwerken?    
  5.2 Wij delen uw Persoonsgegevens met andere Filialen van de Groep  
  5.3 Worden uw Persoonsgegevens doorgegeven aan derden? 
  5.4 Worden uw Persoonsgegevens doorgegeven over de grens?            
  5.5 Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?       
  5.6 Wij houden uw gegevens veilig, bijgewerkt en nauwkeurig  
 6. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?    
 7.  UW RECHTEN
 8. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?  
  8.1 CONTACT MET DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE       
  8.2 CONTACT MET DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING   
  8.3 CONTACT MET DE NEDERLANDSE OVERHEID
 9. HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING?           

1.INLEIDING

1.1 Wie zijn wij?

Luxottica Group S.p.A. met statutaire zetel aan de Piazzale Cadorna no. 3 – 20123 Milaan, Italië, onderdeel van EssilorLuxottica Group, is wereldwijd marktleider in het ontwerp, de productie en distributie van oftalmologische brillenglazen, monturen en zonnebrillen. Het bedrijf is opgericht in 2018 en heeft als missie mensen over de hele wereld te helpen meer te zien en meer te zijn door in te spelen op hun veranderende behoeften op het gebied van gezichtsvermogen en op hun wensen op het gebied van persoonlijke stijl.

En

GrandOptical, wat een handelsnaam is van de Brilmij Groep B.V., gevestigd aan de Amersfoortsestraat 84A, 3796 AM in Soesterberg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31047357.

Hierna samen ‘wij’ genoemd.

Wij zijn ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ voor de hierna beschreven doeleinden. Dit betekent dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de manier waarop wij, en de wereldwijde organisatie met haar Filialen en Merken, Persoonsgegevens over u bewaren en gebruiken.

Wij zijn hiertoe verplicht onder de wetgeving inzake gegevensprivacy en in deze Privacyverklaring.
 

1.2 Wat is het doel van deze Privacyverklaring?

Wij, onze Filialen en onze Merken, hechten bijzonder veel belang aan de verwerking, vertrouwelijkheid en beveiliging van uw Persoonsgegevens. 

Het doel van deze Privacyverklaring is u op een duidelijke, eenvoudige en volledige manier te informeren over de verwerking van de Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, of die elk van onze Filialen/Merken kan verzamelen uit de verschillende contacten die u met ons kunt hebben (bv. winkel, klantenservice, Sites, Diensten, evenementen, sociale netwerken enz.), de mogelijke overdracht ervan aan derden, evenals uw rechten en de opties die u hebt om uw informatie te controleren en uw privacy te beschermen, in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving.

We kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde bijwerken, maar als we dat doen, zullen we u een bijgewerkt exemplaar van deze Verklaring ter beschikking stellen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

Wij stellen u andere of bijkomende privacyverklaringen ter beschikking in verband met bepaalde activiteiten, programma's en aanbiedingen.

Wij kunnen ook bijkomende "just-in-time” verklaringen verstrekken die onze privacypraktijken kunnen aanvullen of verduidelijken of u aanvullende keuzes kunnen bieden met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Onze Sites bevatten koppelingen naar websites en/of toepassingen die worden beheerd en onderhouden door derden. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de privacypraktijken van websites of toepassingen waarvan wij niet de eigenaar zijn. EssilorLuxottica moedigt u aan de privacyverklaringen van deze derden te lezen (zie punt 5.3.c.d).
 

1.3 Waar gaat deze Privacyverklaring over? Belangrijkste definities

De volgende termen en uitdrukkingen hebben, voor de toepassing en interpretatie van dit beleid, wanneer hun eerste letter in hoofdletters verschijnt, de betekenis die er hieronder aan wordt toegekend:

Persoonsgegevens/Persoonlijke Informatie
Alle informatie over een persoon (de Betrokkene) aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd (naam, contactgegevens, identificatienummer enz.). De categorieën Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, worden opgesomd in deze Privacyverklaring.

Toepasselijke Wetgeving
Betekent elke wet, verordening, richtlijn, decreet, lokaal, nationaal of supranationaal inzake gegevensbescherming of anderszins, die/dat rechtstreeks of onrechtstreeks van invloed is op de verwerking van Persoonsgegevens.

Verwerking van Persoonsgegevens
Elke handeling die wordt uitgevoerd met betrekking tot uw Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, opslaan, wijzigen, doorgeven, verwijderen, openen, raadplegen enz. van dergelijke gegevens.

Ontvangers van de gegevens
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een ander orgaan waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet een derde.

Doel
Verwijst naar het doel van de Verwerking. Met andere woorden, de redenen waarom de Persoonsgegevens worden verzameld.

Verwerkingsverantwoordelijke
Betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, afdeling of organisatie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.

Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijke
Verwijst naar twee of meer verwerkingsverantwoordelijken die gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking bepalen.

Gegevensverwerker
Betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, afdeling of andere instantie die namens en in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Filialen
Betekent dochterondernemingen van de EssilorLuxottica Groep, haar uiteindelijke holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen, of bedrijven waarover zij zeggenschap of gezamenlijke zeggenschap heeft, en haar dienstverleners en strategische zakelijke partners.

Franchisepartner
Verwijst naar de onafhankelijke handelaar die gemachtigd is om het commerciële concept van onze merken en onze handelsmerken te exploiteren in het kader van een franchiseovereenkomst.
 

2.WAARUIT WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

De Persoonsgegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van het contactpunt via welk u met ons in contact staat, evenals de doeleinden van deze interactie zoals beschreven in deze Privacyverklaring, en zijn ook beperkt tot die gegevens die relevant en passend zijn voor deze interactie.

Wij gebruiken verschillende methoden en bronnen om gegevens van en over u te verzamelen. Wij verzamelen en verkrijgen informatie:

a) Rechtstreeks door u verstrekt

Tijdens het registratieproces, bij het maken van een afspraak via onze website, bij het aanmaken van een account op de Sites en/of de Diensten, bij het invullen van een bestelbon of deelname aan onze loyaliteitsprogramma's, prijsvragen en evenementen en wanneer u contact met ons opneemt voor een verzoek, feedback of klacht op onze website. Onder bepaalde voorwaarden houden wij ook gesprekken met de klantenservice bij en bewaren wij een transcript van chats voor kwaliteitsborging en kwaliteitsbeheer.

b) Met behulp van automatische volgsystemen

Wij gebruiken bepaalde technologieën (bv. cookies en automatische volgsystemen) waarmee automatisch bepaalde gegevens worden verzameld met betrekking tot de manier waarop u de Sites en de Diensten gebruikt.  Lees voor meer informatie over het gebruik van Persoonsgegevens die via automatische volgsystemen worden verzameld zorgvuldig ons Cookiebeleid, dat hier beschikbaar is.

c) Via winkelbezoeken en andere offline technologieën

Wanneer u onze winkels bezoekt, kunnen gegevens worden verzameld tijdens het aankoopproces, het opstellen van een niet-gerealiseerde offerte, het aanpassen van gekochte producten en oogcontroles die in onze winkels kunnen worden uitgevoerd. Wij gebruiken ook camerabewaking in onze winkels voor veiligheids-, beveiligings-, fraude-, verlies, preventie- en operationele doeleinden. Er worden alleen beelden verzameld, er vindt geen koppeling met persoonlijke identificatiegegevens plaats, tenzij dit wettelijk verplicht is voor onderzoek.

d) Uit sociale netwerkprofielen

Als u beslist om in te loggen op de Sites en/of de Diensten via apps van sociale netwerken of om uw account te koppelen aan uw openbare profielen die beschikbaar zijn op sociale netwerken, en uw acties via de Site en/of de Diensten te delen op die kanalen via de bijbehorende plug-ins (bv. Facebook Connect, I like, Facebook share enz.). Het gebruik van de genoemde plug-in leidt tot het delen van de bijbehorende acties en informatie op de gerelateerde sociale netwerken (zie punt 5.3.c.d).

e) Uit andere bronnen

Wij kunnen informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals van aanbieders van gegevensanalyses, marketing- of reclamediensten, aanbieders van fraudepreventiediensten, leveranciers die namens ons diensten aanbieden of openbare bronnen. Wij creëren ook informatie op basis van onze analyse van de informatie die wij over u hebben verzameld.
 

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ OVER U VERWERKEN?

De Persoonsgegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van het contactpunt via welk u met ons in contact staat, evenals de doeleinden van deze interactie zoals hierna beschreven in deze Privacyverklaring en zijn ook beperkt tot die gegevens die relevant en passend zijn voor deze interactie.

3.1 Categorieën Persoonsgegevens

Identificatiegegevens
Waaronder voornaam en naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, land van verblijf, postadres en telefoonnummers

Betalingsgegevens
Waaronder gegevens met betrekking tot uw bankpas voor de aankoop van producten via de Sites en de Diensten (betalingen worden gedaan via een beveiligd platform, aangevuld met controlemaatregelen, waaronder versleuteling van contactgegevens) en gegevens over producten die u bij ons hebt gekocht.

Profiel- en commerciële gegevens
Waaronder accountnaam, wachtwoord, Persoonsgegevens die op uw sociale netwerk zijn gepubliceerd, facturerings- en leveringsadressen, gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht (in de winkel of online, met inbegrip van uw bestelling, tracking en facturen, bedrag en type aankoop) en uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes.

Marketing- en communicatiegegevens
Waaronder uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons en informatie in correspondentie of verzoeken die u ons stuurt of die wij tot u richten als er problemen met de Sites, de Diensten of gekochte producten worden gemeld, en interne notities van klachten en/of gesprekken.

Gezondheids- en medische gegevens
Waaronder oogheelkundige voorschriften, oogonderzoeken, metingen (optische correctie, pupilafstand enz.), aanpassingen, informatie die van invloed is op uw visuele gezondheid en controles van het gezichtsvermogen die in onze winkels kunnen worden uitgevoerd.

Gegevens over het apparaat
Waaronder het IP-adres of een andere unieke code van uw apparaat (computer, mobiele telefoon of andere apparaten), identificatie als geregistreerde gebruiker of niet (inloggegevens), technische informatie die de URL kan omvatten waar u vandaan komt, tijdzone-instelling en locatie, browserinformatie en taal.

Navigatiegegevens
Waaronder informatie over uw interacties met onze Sites, onze Diensten, e-mails, producten of advertenties en statistische gegevens met betrekking tot deze interacties.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 jaar mogen alleen persoonsgegevens aan Brilmij verstrekken via de Website indien zij daartoe gemachtigd zijn door een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze Privacyverklaring.
 

3.2 Verwerking van gevoelige gegevens

Sommige categorieën Persoonsgegevens die wij verwerken voor de hieronder uiteengezette doeleinden, worden gekwalificeerd als ‘gevoelige’ Persoonsgegevens. Dit geldt meer bepaald voor de Gezondheids- en Medische gegevens en de Gegevens met betrekking tot uw zorg, zoals hierboven beschreven, die wij kunnen verwerken.

Wij verwerken dergelijke gevoelige gegevens echter alleen:

 • wanneer dit vereist of toegestaan is onder de lokale Toepasselijke Wetgeving;
 • terwijl wij passende waarborgen implementeren om de bescherming van dergelijke ‘gevoelige’ Persoonsgegevens te waarborgen.
   

4. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zijn verplicht om uw gegevens te gebruiken voor doeleinden die zijn gedefinieerd op basis van de aard van onze relatie. Dus afhankelijk van de context waarin uw gegevens worden verzameld, kunnen ze worden gebruikt voor een of meer van de volgende doeleinden:

Opvolging en uitvoering van uw bestellingen in de winkel en online, en beheer van de nazorg

 • Een offerte formaliseren;
 • De verkoop van producten, bestellingen online en in de winkel beheren (aankoop, levering en bevoorrading van producten en diensten);
 • Uw facturering en garantie beheren;
 • Follow-up beheren, nazorg en klantenrelaties bieden (met inbegrip van, bijvoorbeeld, retourzendingen, garantie en klantenondersteuning);
 • De abonnementen voor contactlenzen en brillen beheren via de klantenservice voor de levering van bestellingen.

Rechtsgrondslag: uitvoering van een contract

 

Beheer van transacties en mogelijke onbetaalde facturen

 • Veilige onlinebetalingen en betalingen in de winkel uitvoeren (met verwijzing naar factureringsverplichtingen);
 • Incidenten met betrekking tot betalingen en schulden beheren;
 • Potentiële openstaande facturen verwerken:
  • Uw gekende openstaande facturen identificeren;
  • U informeren over dit openstaande bedrag, over de middelen die tot uw beschikking staan om het te regulariseren, over de mogelijkheid om opmerkingen te maken en om indien nodig een herziening van uw situatie te vragen.

Rechtsgrondslag: uitvoering van een contract

 

Aanmaak en beheer van account en inschrijvingen

 • U in staat stellen u te registreren op onze Sites en uw eigen account aan te maken;
 • De diensten leveren die beschikbaar zijn via de Sites en de Diensten (bv. beheer van het registratieproces en toegang tot de account, accountbeheer, herinnering voor producten in het winkelmandje enz.);
 • Uw klantprofiel beheren;
 • U in staat stellen om deel te nemen aan onze loyaliteitsprogramma's;
 • U in staat stellen om deel te nemen aan onze wedstrijden, prijsvragen en initiatieven die worden gepromoot.

Rechtsgrondslag: toestemming

 

Communicatie tussen ons

 • U commerciële en promotionele berichten en periodieke updates sturen (bv. Via nieuwsbrieven, e-mail, telefoon, sms/mms, post, sociale netwerken) in verband met onze producten, diensten, initiatieven en evenementen;
 • Voldoen aan uw verzoeken (bv. beheer van verzoeken om informatie, boeken van controles van het gezichtsvermogen, aanbieden van de functie ‘delen met een vriend’, melden met de functie ‘weer op voorraad’ enz.);

Rechtsgrondslag: toestemming

 

Prestaties van controles van het gezichtsvermogen

 • U, als winkelbezoeker, in staat stellen gebruik te maken van de oogonderzoeksdienst van uw opticien (afspraken beheren, voorschriften enz.);

Rechtsgrondslag: toestemming

 

Analysedoeleinden

 • Gepersonaliseerde inhoud en berichten beheren;
 • Statistische analyses van het klantenpubliek uitvoeren;
 • De prestaties van onze Sites en Diensten, onze media-investeringen en marketingcampagnes, en onze webbestellingen analyseren;

Rechtsgrondslag: toestemming

 

Naleving van wettelijke verplichtingen

 • Voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving, protocollen en nationale en EU-wetgeving (inclusief de wetgeving voor medische hulpmiddelen);
 • De beslissingen van overheidsinstanties uitvoeren;
 • De zorg beheren in verband met ziektekostenverzekeringen en aanvullende organisaties (medische diagnoses, gezondheidszorg, administratie van zorg of behandeling en beheer van gezondheidszorgdiensten uitgevoerd door een lid van een medisch beroep;
 • Beheren van de verzoeken om uw rechten uit te oefenen.
 • Traceerbaarheid van producten (Besluit van 28 april 2017 inzake de aard van de identificatie- en traceerbaarheidsinformatie voor optiek- en brillenproducten en gehoorapparaten) en Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen)
 • Gegevensbewaring met betrekking tot boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.
 • Fraudebestrijding (bepaalde automatische of handmatige processen zijn bedoeld om uw online betalingen te verifiëren en fraude met betaalmethoden en identiteitsdiefstal te bestrijden)

Rechtsgrondslag: wettelijke verplichtingen

 

Nastreven van legitieme belangen

 • Juridische claims uitoefenen of verdedigen in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure met betrekking tot onze rechten, van onze groepsmaatschappijen en/of van onze vertegenwoordigers, aandeelhouders, functionarissen en directeuren;
 • Het technisch beheer van de Sites en de Diensten en de operationele functies ervan mogelijk maken, met inbegrip van het oplossen van technische problemen, het uitvoeren van tests, updates en upgrades die niet kunnen worden uitgevoerd aan de hand van niet-persoonsgebonden gegevens;
 • Frauduleuze activiteiten of misbruik van de Sites en de Diensten of tegen de EssilorLuxottica Groep en/of de Gebruikers van de Sites en de Diensten voorkomen of identificeren;
 • Een mogelijke fusie, verkoop van activa, overdracht van alle of een wezenlijk deel van de activiteiten of financieringstransactie voltooien door de Persoonsgegevens bekend te maken en over te dragen aan de derde(n) die betrokken is/zijn bij de transactie als onderdeel van de transactie;
 • Enquêtes en marktonderzoek met betrekking tot onze producten en diensten uitvoeren per post of e-mail;
 • U via e-mail commerciële berichten sturen over soortgelijke producten, evenementen en diensten die al aan u zijn geleverd, tenzij u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking op het moment van de verzameling en ter gelegenheid van elke communicatie.
 • Persoonsgegevens anonimiseren om statistische analyses uit te voeren.
 • Onze gepersonaliseerde commerciële aanbiedingen beheren op basis van de analyse van uw Persoonsgegevens met betrekking tot uitgavevolume, productcategorie, geboortedatum en aankoopmethoden);

Rechtsgrondslag: legitiem belang

Als u deze toestemming wilt intrekken, kunt u dit te allen tijde doen op dezelfde manier als waarop u toestemming hebt verleend, via ons online contactformulier of door een e-mail te sturen naar: [email protected]

 

5. HOE VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

5.1 Welke modaliteiten gebruiken wij om uw persoonsgegevens te verwerken?

De verwerking van uw Persoonsgegevens gebeurt, elektronisch en handmatig, alleen binnen de grenzen die nodig zijn om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken.

Wij verbinden ons ertoe uw Persoonsgegevens te beschermen.

Wij wijzen erop dat het wachtwoord een van de beschermingsmechanismen van de account is. Daarom wordt u verzocht om een wachtwoord te gebruiken dat voldoende veilig is en op een veilige plaats is opgeslagen, de toegang ertoe te beperken tot uw eigen computers en browsers, en de verbinding te verbreken nadat u de Sites en/of de Diensten hebt bezocht.

Alle Persoonsgegevens die u verstrekt, worden bewaard op beveiligde servers, waarbij passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de nauwkeurigheid van Persoonsgegevens te handhaven en het juiste gebruik van informatie te garanderen.

Bovendien gebruiken we een beveiligd systeem voor het toelaten van creditcardbetalingen en het identificeren van frauduleuze activiteiten. We gebruiken de standaard SSL (Secure Sockets Layer) om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.
 

5.2 Wij delen uw Persoonsgegevens met andere Filialen van de Groep

Brilmij Groep maakt deel uit van EssilorLuxottica, een wereldwijde organisatie met kantoren en activiteiten over de hele wereld, en de meeste van uw Persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in een reeks wereldwijde toepassingen die wereldwijd worden gebruikt door de Filialen van EssilorLuxottica.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met bepaalde Filialen of Merken van de EssilorLuxottica Groep, op basis van uw voorkeuren en interesses met betrekking tot deze Filialen of Merken, voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring, in ieder geval in of buiten uw land, zoals toegestaan en vereist door de Toepasselijke Wetgeving en/of in andere omstandigheden met uw toestemming.

Wij kunnen uw informatie ook delen voor onze interne zakelijke, technische of marketingdoeleinden (bv. om u gelijkaardige producten of diensten aan te bieden).
 

5.3 Worden uw Persoonsgegevens doorgegeven aan derden?

a) Dienstverlener

Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan onze derde dienstverleners die belast zijn met verwerkingsactiviteiten, die diensten of assistentie en advies aan ons verlenen, met bijzondere - maar niet uitsluitende - verwijzing naar technologische, boekhoudkundige, administratieve, juridische, verzekerings-, IT-, marketing- en data-analyseaangelegenheden.

Elke dienstverlener zal optreden als een gegevensverwerker, namens en in overeenstemming met de instructies van ons, op grond van een specifieke overeenkomst volgens artikel 28 van de AVG, waarin zijn verplichtingen worden uiteengezet en de implementatie wordt gegarandeerd van passende technische en organisatorische maatregelen om de Toepasselijke Wetgeving en de bescherming van uw rechten na te leven.

Wij eisen dat een dergelijke derde dienstverlener onder strenge controle staat en passende garanties voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens implementeert.

b) Franchisepartner

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan onze Franchisepartners in het kader van onze franchisingactiviteiten onder een contract.

In dit geval is het gebruik van uw gegevens beperkt tot de informatie:

 • die strikt noodzakelijk is voor de exploitatie van het franchisesysteem;
 • die rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van deze Overeenkomst en die nodig is om de productie of distributie van de gecontracteerde goederen of diensten te verbeteren;
 • die het mogelijk maakt om te voldoen aan de eisen van de klant of om speciale voorwaarden toe te kennen aan de klant;
 • om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de franchiseovereenkomst.

c) Verkoop of fusie

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken:

 • in het geval dat wij een zaak of activa verkopen, in welk geval we uw Persoonsgegevens kunnen bekendmaken aan de potentiële koper van die zaak of die activa; of
 • indien wij andere bedrijven of zaken verkopen, kopen, een fusie aangaan, worden overgenomen door of samenwerken met andere bedrijven of zaken, of indien wij sommige of al onze activa verkopen. Bij dergelijke transacties kunnen uw Persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.

Wij kunnen alle gegevens delen die wij verzamelen in verband met een belangrijke bedrijfstransactie, zoals de verkoop van een website, een fusie, consolidatie, verkoop van activa of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement. Voorafgaand aan een dergelijke gebeurtenis zal EssilorLuxottica u apart informeren over de details van het delen van uw gegevens en uw toestemming verkrijgen wanneer dit wettelijk noodzakelijk is.

d) Derde aanbieders van sociale netwerkdiensten

Wij verwerken uw gegevens samen met aanbieders van sociale netwerkdiensten als u bijvoorbeeld opmerkingen, video's, foto's, 'vind ik leuk'-berichten en openbare berichten plaatst op onze bedrijfspagina's op sociale media of opmerkingen plaatst op een website of sociaal netwerk dat niet door ons wordt beheerd. Wij gebruiken uw gegevens voor het plaatsen van een opmerking of het delen van informatie. Voor de verwerking van gegevens door de aanbieder van de sociale netwerkdiensten verwijzen wij u naar hun website.

Als u beslist om in te loggen op de Sites en/of de Diensten via apps van sociale netwerken of om uw account te koppelen aan uw openbare profielen die beschikbaar zijn op sociale netwerken, en uw handelingen via de Site en/of de Diensten te delen op die kanalen via de bijbehorende plug-ins (bv. Facebook Connect, I like, Facebook share enz.), kunnen deze derde diensten informatie over u verzamelen, met inbegrip van informatie over uw activiteiten op de Sites en/of de Diensten, kunnen zij uw connecties op de derde diensten op de hoogte brengen van hun gebruik van de Sites en/of de Diensten. Hun gebruik van uw Persoonsgegevens valt niet onder deze Privacyverklaring, maar is in overeenstemming met hun eigen beleid inzake gegevensbescherming.

e) Juridische procedure

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan een autoriteit, rechtbank, bestuursorgaan of andere bevoegde derde (inclusief, zonder beperking, raadslieden), wanneer de bekendmaking van Persoonsgegevens wordt vereist door de wet, regelgeving of een gerechtelijk bevel of wanneer een dergelijke bekendmaking noodzakelijk is voor de bescherming en verdediging van onze rechten.

f) Ander geval

Wij kunnen u vragen of u uw gegevens wilt doorgeven aan andere derden die niet elders in deze Privacyverklaring worden beschreven. Verder verkopen, verhuren of leasen wij uw Persoonsgegevens niet aan derden.

De bovengenoemde ontvangers verwerken uw Persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijken, gegevensverwerkers of personen belast met de verwerking, al naargelang de omstandigheden.

Een volledige lijst van de gegevensverwerkers is op verzoek beschikbaar via de modaliteiten zoals beschreven in deze Privacyverklaring.
 

5.4 Worden uw Persoonsgegevens doorgegeven over de grens?

Gezien de aanwezigheid van EssilorLuxottica in veel landen over de hele wereld en om u wereldwijd een gepersonaliseerde service te kunnen bieden, zullen sommige van uw gegevens worden verzameld, toegankelijk zijn of worden opgeslagen buiten het land waar u woont.

Als gevolg van het bovenstaande kunnen uw Persoonsgegevens worden ingezien door en/of doorgegeven aan landen die geen wetten voor gegevensbescherming hebben die gelijkwaardig zijn aan de wetten die vereist zijn binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

In dergelijke gevallen zorgt EssilorLuxottica ervoor dat te allen tijde passende waarborgen worden geïmplementeerd om te garanderen dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving. In dit verband zijn, wanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt door een andere entiteit van EssilorLuxottica, de waarborgen gebaseerd op de verplichtingen die zijn aangegaan op basis van (ii) een specifieke overdrachtsovereenkomst die bindend is voor de entiteit van EssilorLuxottica die betrokken is bij de verwerking en (ii) een reeks gemeenschappelijke regels die van toepassing zijn via het Beleid inzake Gegevensbescherming van de EssilorLuxottica Groep.

Wanneer uw gegevens worden verwerkt door entiteiten van EssilorLuxottica of derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, zorgt EssilorLuxottica ervoor dat specifieke contractuele bescherming wordt geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat aan deze vereiste wordt voldaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving volgens artikel 44 en volgende van de AVG.

Voor meer informatie met betrekking tot de passende of geschikte waarborgen en de manier waarop u een kopie ervan kunt verkrijgen, kunt u contact met ons opnemen volgens de modaliteiten in deze Privacyverklaring.
 

5.5 Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de volgende redenen:

(a) Om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens;

(b) Om te voldoen aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen;
(c) Zo lang als nodig is om elk van de doeleinden genoemd in deze Privacyverklaring uit te voeren, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaartermijn voor Persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met zowel de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de Persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw Persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken als met de toepasselijke wettelijke vereisten.

 • Niet-medische klantgegevens: niet langer dan noodzakelijk
 • (Medische) gegevens (zoals resultaten van oogmetingen) verwerkt op basis van de Nederlandse Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO): 20 jaar – Wettelijke termijn
 • Camerabeelden (Tenzij er een incident heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de camerabeelden bewaard totdat het incident is afgehandeld): 4 weken
 • Belastingdocumenten inclusief facturen: 7 jaar – Wettelijke termijn

In sommige omstandigheden kunnen wij uw Persoonsgegevens anonimiseren zodat ze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht, in welk geval we dergelijke informatie zonder verdere kennisgeving aan u kunnen gebruiken
 

5.6 Wij houden uw gegevens veilig, bijgewerkt en nauwkeurig

Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en nauwkeurigheid van de Persoonsgegevens die wij over u verwerken en ook voor het up-to-date houden van gegevens. We hebben stappen ondernomen om dubbele kopieën van gegevens te elimineren en om het bijwerken van gegevens die in de loop van de tijd kunnen veranderen te vergemakkelijken.
 

6. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij beschouwen de bescherming van Persoonsgegevens als een essentiële prioriteit.

In dit opzicht hebben we passende maatregelen en waarborgen geïmplementeerd om de Persoonsgegevens die worden verwerkt te beschermen.

Dit wordt weerspiegeld in de procedures van EssilorLuxottica zoals beschreven in het Programma voor Gegevensbescherming van de  EssilorLuxottica Groep, richtlijnen en beleidsregels en in de feitelijke maatregelen die in de hele Groep zijn geïmplementeerd.

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw Persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of toegankelijk zijn op ongeoorloofde wijze, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot uw Persoonsgegevens tot werknemers, agenten, contractanten en andere derden die deze gegevens nodig hebben voor hun werk. Zij verwerken uw Persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Deze maatregelen variëren van technische beveiligingsmaatregelen die IT-systemen beschermen tot fysieke beveiligingsmaatregelen die in de vestigingen van EssilorLuxottica worden toegepast. EssilorLuxottica verplicht haar medewerkers ook om deel te nemen aan opleidingen op het gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Details over deze maatregelen kunnen worden opgevraagd bij de afdeling Informatiebeveiliging van de Groep.

Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoeden van inbreuk op de gegevensbeveiliging aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een inbreuk wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 

7. UW RECHTEN

U kunt elk van de volgende rechten uitoefenen, afhankelijk van de verificatie van uw identiteit waar nodig:

a) Recht op informatie en toegang

U kunt verzoeken om het bestaan van uw persoonsgegevens te bevestigen en om te worden geïnformeerd over de inhoud ervan, de doeleinden van de verwerking, de categorieën ontvangers, de opslagtermijn en de bron, en om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die momenteel in onze databanken zijn opgeslagen..

b) Recht op rectificatie

U kunt verzoeken om de correctie van onjuiste gegevens en, afhankelijk van de aard van de verzameling en het gebruik, om de aanvulling van onvolledige gegevens. Wij kunnen een verzoek tot wijziging van Persoonsgegevens niet inwilligen als wij van mening zijn dat de wijziging in strijd is met een wet of wettelijke vereiste of ertoe leidt dat de gegevens onjuist zijn.

c) Recht op beperking van de verwerking

Indien van toepassing, kunt u de verwerking van uw Persoonsgegevens beperken. Wanneer dergelijke beperkingen niet mogelijk zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. U kunt er dan voor kiezen andere rechten onder deze Privacyverklaring uit te oefenen, waaronder het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

d) Recht op bezwaar tegen de verwerking

Indien van toepassing hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, indien de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Daarnaast hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen verwerking waarbij Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, waaronder profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

Wanneer dergelijke bezwaren niet mogelijk zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. U kunt er dan voor kiezen een ander recht onder deze Privacyverklaring uit te oefenen, zoals het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

e) Recht op vergetelheid

Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen. Na ontvangst van een dergelijk verzoek tot vergetelheid zullen wij de ontvangst bevestigen, uw verzoek in overweging nemen, een beslissing nemen en deze aan u meedelen.

f) Recht op gegevensportabiliteit

Op verzoek en indien mogelijk en indien van toepassing door de lokale wetgeving, kunnen wij u voorzien van kopieën van uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen kader en machine-leesbaar formaat. Wanneer een dergelijk verzoek niet kan worden ingewilligd, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. U kunt er dan voor kiezen andere rechten onder deze Privacyverklaring uit te oefenen, waaronder het intrekken van uw toestemming. Wanneer van toepassing zullen we ervoor zorgen dat dergelijke wijzigingen worden gedeeld met vertrouwde derden.

g) Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming, kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Na ontvangst van een dergelijke intrekking van toestemming zullen wij de ontvangst bevestigen en de verwerking van uw Persoonsgegevens stopzetten. Dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verzameling en het gebruik die vóór de intrekking zijn uitgevoerd.

h) Recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken en/of met ons antwoord op een verzoek om uw rechten uit te oefenen, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:
GrandOptical T.a.v. Klantenservice Postbus 77 3769 ZH Soesterberg of via het online contactformulier. Na verificatie van uw identiteit en de criteria voor de toepasselijkheid van de rechten van de betrokkene, zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om aan het verzoek te voldoen, tenzij dit volstrekt onredelijke maatregelen vereist (bv. technisch of organisatorisch vrijwel onmogelijk of extreem duur). Wij kunnen weigeren om verzoeken te verwerken die onredelijk repetitief of systematisch zijn.

Bovendien bieden wij u hulpmiddelen om uw Persoonsgegevens bij te werken en te wijzigen. Elke geregistreerde Gebruiker heeft namelijk toegang tot zijn/haar eigen gegevens en kan deze bijwerken (bv. via de Gebruikersaccount).

Daarnaast is het voor u ook mogelijk om uw voorkeuren voor de manier waarop u e-mails of andere communicatie van ons wenst te ontvangen, te wijzigen en bij te werken. U kunt ook verzoeken om uw informatie op uw account te verwijderen.

Voor informatie over hoe u uw toestemming voor cookies kunt intrekken, verwijzen wij u naar de Cookieverklaring.
 

8. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

8.1 CONTACT MET DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is GrandOptical, wat een handelsnaam is van de Brilmij Groep B.V., gevestigd aan de Amersfoortsestraat 84A, 3796 AM in Soesterberg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31047357.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze Privacyverklaring of over de gegevensverwerking die GrandOptical als onderdeel van de Brilmij Groep B.V. uitvoert, dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand postadres en via de link in de vorige paragraaf.
 

8.2 CONTACT MET DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Brilmij Groep B.V. heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld die kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres [email protected] of op het adres van GrandOptical dat wordt vermeld in de rubriek ‘HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?’ van deze Privacyverklaring.
 

8.3 CONTACT MET DE NEDERLANDSE OVERHEID

Onder de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Gegevensbeschermingsautoriteit tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt hiervoor contact opnemen met de “Autoriteit Persoonsgegevens”.
 

9. HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING?

Om juridische en/of organisatorische redenen kan deze Privacyverklaring wijzigingen ondergaan. Wij raden u daarom aan deze Privacyverklaring regelmatig te controleren en de meest recente versie ervan te raadplegen; we zullen de datum waarop de verklaring voor het laatst is bijgewerkt bovenaan deze Privacyverklaring plaatsen.

In ieder geval zal er altijd een bijgewerkte versie van de Privacyverklaring beschikbaar zijn op de Sites en de Diensten en zullen we bijkomende verklaringen tot uw beschikking stellen als we wijzigingen aanbrengen die uw privacyrechten wezenlijk beïnvloeden.

VersienummerDatum
V1.020-09-2023
V1.129-02-2024

 

 

EssilorLuxottica, Compliance Department, 202